Pilotprosjekt med lysbehandling med sensitive barn og barn med adferdsproblematikk!

BARN+FARGER+FREKVENSER=BRA! 👫🌈👫
Farger og frekvenser er så spennende, og er det jeg jobber mest med ved siden av akupunkturen. 
Men ved behandling av BARN, er det kun farger og frekvenser som gjelder, og med helt utrolige resultater. 
I barnehager og skoler i dag er det veldig mange barn med tiltagende diagnoser som ADHD, ADD, adferdsproblemer, samt lese-og skrivevansker. Mange går til psykologer, og blir satt på medisiner i årevis som ofte gjør barnet enda verre. 
Jeg vet som adjunkt i bunnen, at det er mange hensyn å ta i skolen, men likevel stusser jeg på og gremmes over at ikke lærere har lov til og overhodet nevne at det finnes andre muligheter. Samtidig vet jeg vet også at det er svært mye innenfor helse vi kan stille spørsmål til, innenfor den såkalte alternative grenen. Hvilket gjør dette til et dilemma for mange og for barnehagene/skolen i seg selv.

Men som foreldre burde vi få lov til å velge hva vi ønsker for vårt eget barn. Og jeg er sikker på at en del barn ville hatt stor glede av å kunne få behandling med lys og frekvenser i stedet for samtaler og medisiner i årevis. 
Hadde det ikke vært verdt et forsøk??? 
Gjennom 8 år nå har jeg jobbet med barn og hjulpet dem med denne type behandling sammen med det vi kaller lateralisering av hjernehalvdelene. 
For støy er noe de aller fleste av disse barna sliter med, samtidig som hjernehalvdelene opererer på ulik frekvens, som gjør at de ikke koordinerer optimalt. Ergo klarer ikke barnet å bearbeide beskjeder som kommer fort nok, og reagerer etterhvert med sinne, aggresjon eller innesluttethet. Det er jo ingen som forstår dem uansett...

Ved lys og frekvensbehandling vil vi kunne justere dette slik at barnet reagerer optimalt eller vesentlig bedre. Noe som igjen viser seg i det daglige både på det fysiske og mentale plan. Og forbedringene kjennes igjen overalt der barnet ferdes, I forholdet med alle hjemme, med medelever og venner og i skolearbeidet. 
Men sist og ikke minst; de selv får mer ro, kjenner på harmoni og glede, og klarer etterhvert å være med i hverdagen på en fullgod måte, som de kjenner på selv og gleder seg over.

Kjenner du deg selv igjen?
Eller kjenner du et barn med noe av det jeg har nevnt her?

Jeg har kun to ledige plasser til mitt pilotprosjekt, der jeg ønsker 12 barn totalt til å bli med. 

Send meg en mail på anne@aki-akupunktur og øremerk Pilotprosjekt.

Vennlig hilsen Anne.


photo-1516240562813-7d658edb7239.jpeg