Anne_sh.jpg

Anne Kaas Iversen

Utdannelse
Adjunkt ved Sagene Lærerhøyskole
Grunnfag medisin fra Atlantis Medisinske Høyskole
Klassisk akupunktør ved Nordisk Akupunkturhøyskole
Posturologi ved Dr. Michel Marignan
Auriculomedisin ved Dr. Raphael Nogier
Coaching 2017/2018 ved RobbinsMadanes

Medlem av: 
Akupunkturforeningen.
www.akupunkturforeningen.no

International Light Association.
www.international-light-association.org

 

Jeg driver min egen klinikk AKI Akupunktur og Traumeklinikk i Akersgaten 67 i hjertet av Oslo.

Dette er mine fokusområder: 

Fra migrene og infertilitet til sensitive barn, angst og stress
Jeg har i alle år jobbet svært mye med migrene og infertilitet. Men de siste 8-9 årene har jeg imidlertid jobbet mye med sensitive barn og unge med adferdsproblemer, ADHD, ADD, konsentrasjonsproblemer og stress og angst. Også voksne med angst, søvnløshet (insomnia), stress, indre uro og ME utgjør en stor gruppe av mine pasienter. 

COACHING (RobbinsMadanes)
Ved siden av disse behandlingene er også coaching en viktig ingrediens i mitt arbeide. Jeg ser det som helt nødvendig å få mennesker til å se sitt fantastiske potensiale, og prøve og komme ut av det mønsteret de har skapt seg. Å se sin fortid og sine utfordringer som en styrke, og kunne snu det til noe positivt, er for meg noe av det viktigste arbeidet som gjøres i denne prosessen. Våge og gi slipp på gamle mønstre og ofte en offerrolle, og ta tak i det som er bra og positivt og som gir grobunn for vekst og glede. Tørre å følge hjertet, og åpne opp for seg selv i eget liv, det er helt nødvendig for å komme videre i seg selv. Og bruke hele sitt potensiale. Snu gamle sår til å bli viktige verktøy og læremestre i livet.

Lys og frekvenser som behandlingsmetode
(NB! Se fb AKI Akupunktur om pilotprosjekt på barn med ulike typer diagnoser som jeg skal presentere i september i Kroatia, se bildet nedenfor. )

Alle mine pasienter, uansett hva de kommer for, ligger med lys og frekvenser, som jeg mener er helt nødvendige for å gi kroppen nye krefter og signaler til å snu på gamle mønstre. Hos barn, bruker jeg kun farger og frekvenser, ingen nåler, ofte med utrolige resultater. 

I mai 2018, gikk jeg inn i styret i International Light Association, ILA, som jobber med og forsker på lys som medisin. www.international-light-association.org. Der sitter det fagfolk med en enormt bred kunnskap om effekten av lys som behandlingsmetode, og hvordan lys påvirker oss på cellenivå. 

Både i og utenfor min klinikk holder jeg foredrag, også i utlandet i et buddhistisk nonnekloster i Bangkok, der jeg nå i oktober skal ha mitt tredje foredrag. I september 2018 vil jeg holde et foredrag om mitt klinikkarbeid med barn og farge/frekvens-behandling. Dette er på ILA`s store lyskonferanse i Pula i Kroatia.

Jeg elsker å skrive om det som opptar meg, så følg meg gjerne på mine facebooksider: AKI Akupunktur og Traumeklinikk, Light Medicine of the Future og Veien inn til hjertet. 

Velkommen til min klinikk.

Juleferie fra den 17. desember, men full uke fra 2. januar!
Jeg kan nås denne perioden på min mail anne@aki-akupunktur.no.
Vennlig hilsen Anne. 

 
 Jeg jobber nå med et Pilotprosjekt på barn der lys og frekvenser er behandlingen ved siden av coaching. Dette er barn med adhd, add, adferdsproblemer, aggresjon og dysleksi. 20 barn er med i prosjektet, som skal presenteres her i pula i kroatia i september i den internasjonale light association. jeg skal holde mitt foredrag om prosjektet mitt den 20 september! spennende!

Jeg jobber nå med et Pilotprosjekt på barn der lys og frekvenser er behandlingen ved siden av coaching. Dette er barn med adhd, add, adferdsproblemer, aggresjon og dysleksi. 20 barn er med i prosjektet, som skal presenteres her i pula i kroatia i september i den internasjonale light association. jeg skal holde mitt foredrag om prosjektet mitt den 20 september! spennende!