Mobbing i skolen.

AKKURAT NÅ blir 50 000 elever mobbet i skolen! 😥
Hvordan skal vi klare å få unge til å respektere hverandre og løfte hverandre i stedet for å skade hverandre på sjelen??? 
I de tilfellene der jeg har vært i skoleklasser og snakket om "Veien inn til hjertet", har du kunnet høre en knappenål falle! Bokstavelig talt! 
Hvorfor? Jo, fordi det er viktig å møte ungdommene med kjærlighet, med tillit og ærlighet! 🤗
I ett av de foredragene jeg holdt på en stor videregående skole øst i Oslo, kom det tilbakemelding fra tre jenter som sa at jeg hadde hjulpet dem til å forstå seg selv, til å se at de ikke var unormale, og de var så takknemlige. Bortsett fra 3, hadde samtlige elever skrevet ett ord eller en setning om dette foredraget, og det var så nydelige ord og setninger at både læreren og jeg ble rørt til tårer. For- det er denne type foredrag som treffer selv noen av de mest hardbarkede. 

Å bli møtt med kjærlighet, forståelse, møte dem der de er, er viktigste verktøyet vi har i dag. Å møte unge "voksne" med gjensidig respekt på en spennende måte, dèt er veien å gå. Ikke tonnevis med nye avtaler, skjema og dødfødte samtaler hos voksne byråkrater der de unge ikke blir sett før vi overskrider nye 10 000 unge mobbeofre. 
Unge som sårer hverandre på kropp og sjel, mangler respekt, som ikke tør si nei mens de inni seg er fylt av en falsk frykt. En frykt for ikke å være blant de kule. 
Dèt som er livsviktig nå, er å så frø om at det er lov å kjenne innover, det er lov å reflektere over sitt eget liv, sin egen posisjon blant venner og medelever. Det er livsviktig å få vite at det de gjør, får de tilbake på en eller annen måte. Respekt og kjærlighet er verktøyet vi må begynne å bruke. 
Et spennende tema som fenger, er når jeg snakker og forklarer om frekvenser i min klinikk, i workshops og i foredrag. Både barn, unge og voksne synes det er superspennende og kan ofte kjenne seg igjen om de er litt detektiv i sitt eget følelsesliv. 

Er du på en "lav frekvens", tiltrekker du deg mennesker og situasjoner på samme frekvens. Det betyr at du tiltrekker deg en hverdag som i alle fall ikke løfter deg opp, men heller drar deg ned. Er du på en "høyere frekvens", tiltrekker du deg ofte gode mennesker, du får en mykere hverdag. 
Når skal noen reise rundt og snakke om nettopp dette! Fortelle om hvor viktig det er å jobbe med seg selv. Andre mennesker kan vi ikke forandre. men ved at vi forandrer oss selv, og viser kjærlighet og respekt, vil andre følge med, og det er den siden vi må vise de unge nå, ikke mer byråkrati og pekefingre. 
Jeg vet at dette ikke er en lett sak, men vi må begynne et sted. Da er det for de fleste nært å starte med seg selv, og hjelpe den unge til å se sitt egenverd, sin styrke, sine potensialer, hente frem hjertekraften i stedet for hjertefrykten. 
Kom gjerne med tilbakemeldinger her eller på mail, det vi trenger nå, er en ekte hjerte-aksjon i den situasjonen vi er havnet i. 💝 

Har du barn på skolen som ønsker et foredrag om Veien inn til hjertet, eller du har meninger om det som her er nevnt, kan jeg nås på mail her inne og på min mobil 95 16 17 19.

Hjertesukk Anne. 🤔

Av og til kan vi føle oss som et enslig blad, løsrevet fra flokken, fra stammen...

Av og til kan vi føle oss som et enslig blad, løsrevet fra flokken, fra stammen...