Traumebehandling for å bli fri...

Traumebehandling, en unik behandling til å slippe fri... 
Hun er overspent, får ikke sove, og kjenner på jobbforhold som nesten tar livet av henne. Hun legger seg på benken, hjertebank, smerter i solar plexus , halsen snører seg og tårene renner. Etter én behandling er følelsene borte som dugg for solen, og hun kjenner seg hel og fri. Etter behandlingen for snart ett år siden, er hun glad, hun kjenner at hun står i seg selv, hun sier fra, og jobbforholdene har endret seg dramatisk, til det positive. Hvorfor? "Jo", sier hun, "nå sier jeg fra, jeg kjenner meg sterk og de lytter til meg. Og- det beste er at flere av drømmene mine har skjedd, det jeg trodde var umulig, har bare skjedd, Herlig", sier hun med et stort smil om munnen. 

Hun er 70++, hun er så sint, så fortvilet, og forteller at hun er rasende på sin mann gjennom siste par årene. Han ble alvorlig syk, men nektet å gå til lege i et halvt år. Dermed ble han svært syk, og det har tatt på de begge. Men nå etter 2 år, er han blitt frisk, mens hun kjenner på et dyptgående sinne og en aggresjon fordi de har "kastet bort" så lang tid av livet "unødvendig" på hans sykdom. Etter behandlingen går jeg bort til henne og hun møter meg med tårer og smil, en blanding av lettelse og følelsen av å kjenne på glede; Glede over en ektemann som faktisk er frisk. Hun stotrer frem at hun ikke fatter hvor hun har vært i tankegangen sin, hva hun har lagt vekt på og hvordan hun har vært inni seg. Hun begynner å le, le av hvor utrolig barnslig hun har oppført seg. Og hvor heldig hun er som har en mann i live.

Alle har vi en ryggsekk å bære, den er ofte vesentlig tyngre enn den burde være, og vi alle har et ansvar for selv å løfte ut det vi ikke trenger. Derfor er det så sterkt å se at mennesker i løpet av få minutter, går fra tunge tanker som de har strevet med et helt liv, til å kjenne på at sekken er lettere å bære, slik at de kan ta fatt på det vi alle er kommet hit for, nemlig det å leve et liv i vår egen styrke, leve et liv i vår egen kropp og med oss selv som veiviser. Det å få lov til å være med på disse reisene i andre medmenneskers liv og vise dem nøkkelen gjennom en behandling som viser vei inn til Det Limbiske System der de kan frigjøre seg fra mange tunge tanker, følelser og sterke bånd, det er en reise som også for meg som ser det utenfra, er meget sterkt å få være med på. 

Skulle du ønske å vite mer om behandlingen for deg eller en du kjenner, kan du gå inn på min hjemmeside eller ringe meg på 95 16 17 19.