Baloo; Å være der du er, ta regien i eget liv...

Å være der du er... ta regien i eget liv. 
Etter siste par ukers klinikkarbeid, ser jeg at ord, følelser og motivasjon er uhyre viktige brikker. Også ordene visjon og mål er viktige verktøy for å få pasienten til å erkjenne hva de ønsker for sitt liv, hva de føler og hva de drømmer om.

Å løfte mennesker til å se sitt potensial, er så viktig. Å la hver enkelt person spille av sin egen og hemmelige visjon i sitt indre, og se seg selv i den rollen, kan ha et hav av innflytelse direkte i hjernen. Mesteparten av dette foregår på et Ubevisst plan, derfor er det så viktig å få det opp og frem. Få den personen du har foran det til å tenke, føle og etterhvert kjenne seg selv som en vinner. En vinner i eget liv, på sin egen scene og i sin egen regi. Dette er så viktig. 

I dette året vil jeg fortsette min reise i coachingens verden, og jeg vil videreutdanne meg innenfor coaching, i regi av Tony Robbins og hans team. Dette for å kunne hjelpe enda flere, holde enda flere foredrag og gi hver enkelt den nøkkelen de trenger for å leve ut sitt potensiale. Gleder meg!

Og for å sitere Baloo og Tom Sterri i gårdsdagens fornøyelige Jungelboken; "Det beste du kan gjøre, er å være der du er. Og ikke være der hvor du i grunnen ikke er!" Nemlig!
Så sanne ord. 

Skjermbilde 2018-04-30 kl. 13.13.36.png