Pick the right thought

Pick the right thought.
Så viktig å se fremover og ikke dvele i fortiden. Den kan vi absolutt ikke gjøre noe med, den er passert.

Hva er jeg god på, hvilke spennende sider har jeg som jeg kan utvikle i meg?
Kanskje til og med leve av på sikt?

Thinking with awareness, moves us to a higher place where everything is possible.
Therefore it´s so important to pick the right thought.