AKI`s Pilotprosjekt i full sving.

Pilotprosjektet i full sving. 🌈
Ny uke er snart på plass, og to uker er allerede tilbakelagt i mitt Pilotprosjekt. To utrolig spennende uker med 18 små og litt større barn og unge med ulike ståsted. Fra bare 5 år og helt opp til 22 år. Små og store mennesker med diagnoser i alle variasjoner, fra ADHD, ADD, dysleksi, autisme, aggresjon og store adferdsproblemer. 
To uker som allerede etter en og to behandlinger viser forskjell hos noen. Kun ved hjelp av lateralisering av hjernehalvdelene og lys og frekvenser i 3 fargekombinasjoner. 
I kveld har jeg sittet i 2 timer i møte i ILA, International Light Association, der vi nå er ved å ferdigstille kjøreplanen for en unik og fantastisk lyskonferanse i Pula i september neste år. 
En konferanse som fokuserer på LYS i mange segmenter, derav lys i arkitektur, lys i store bygg, og lys som behandling. Vi har fått unike foredragsholdere på mange felt innen lys, og er jeg håper denne konferansen vil gi en forståelse for bruken av lys som medisin, samt bygge bro mellom lys i byggeprosjekter og lys dom medisin. For- vi er avhengige av godt lys, og ikke farlig lys, som jeg vil dele med dere i løpet av uken. 
Mitt Pilotprosjekt skal presenteres i Pula på konferansen, dag og tid er nå fastsatt, og jeg gleder meg til denne store oppgaven. Jeg fryder meg virkelig over å få være med på denne spesielle reisen- i lysets tegn. Og i tillegg med utrolige mennesker som hele sitt liv har viet livet sitt til lys som fremtidens medisin, deriblant min store helt her, Jacob Liberman, som var med på møtet i kveld, og skal ha et spennende foredrag siste dagen i Pula. 🤭

En unik Lysets læremester og forfatter, lege og medmenneske Jacob Liberman, her i mai 2018 på ILA`s internasjonale lyskonferanse på Fornebu. www.international light association.org

En unik Lysets læremester og forfatter, lege og medmenneske Jacob Liberman, her i mai 2018 på ILA`s internasjonale lyskonferanse på Fornebu. www.internationallightassociation.org