Hjertekraft eller hjertefrykt

I min klinikk AKI Akupunktur & Traumeklinikk har jeg mange pasienter med ulike traumer. Det kan være fra barn til unge voksne og videre opp til godt voksne mennesker. Mennesker som har èn ting felles; de sliter med noe som har skjedd i livene deres, de lever «på vippen», og de klarer ikke helt å sortere og legge fra seg det som har skjedd dem, både på et bevisst plan, men ofte også på et helt ubevisst plan. 

I klinikken min ser jeg om og om igjen det samme mønsteret; Svært ofte er det familierelatert. Jeg vil faktisk påstå at traumer som vi mennesker bærer på, i 99 % av tilfellene ligger på planet der foreldre/nære slektninger i tidlige år har forårsaket vonde ting vi bærer med oss gjennom hele livet. Ofte er det også til dels helt ubevisste årsaker som ligger gjemt, og som fører til sterke følelsesmessige svingninger, dårlig selvfølelse, selvtillit og et tankekjør som aldri tar slutt. Dette kan forårsake indre uro, angst, panikkangst, søvnløshet, depresjon og annen elendighet. Og hvor lykkepiller er «løsningen» og enda flere problemer oppstår. Dessverre.

Kunsten er å finne frem til disse spesifikke situasjonene, og på en finurlig måte hjelpe personen til å endre sitt adferdsmønster ved hjelp av ulike måter å se sin situasjon på og i tillegg ta en traumebehandling.