LYS og frekvenser i 15 år.

I min klinikk er lys og-frekvensbehandling helt essensielt, fordi fargene og frekvensene har en stor helende innvirkning på prosessene i kroppen. Behandlingen går oftest hånd i hånd med akupunkturen, de utfyller hverandre og gir kroppen en stor booster. Hos barn, bruker jeg nesten utelukkende farger og frekvenser. Barn med ADHD, adferdsproblemer, aggresjon, lese- og skrivevansker har ofte store problemer, både med familien, venner, skolen og seg selv. De føler ofte støy i hodet, de klarer ikke å bearbeide informasjon og klarer dermed ikke å uttrykke det de ønsker fordi støyen er for høy. Ved å lateralisere hjernehalvdelene via en frekvens og legge barna på lys, gjenopprettes samarbeidet bedre mellom høyre og venstre hjernehalvdel. De gjenkjenner beskjeder på en helt annen måte, de klarer å forstå både seg selv og andre på en helt ny måte, og støyen forsvinner ofte helt. Alle farger har sine egne frekvenser og ut fra pasientens ståsted, velges farger spesifikt for hver enkel person. Fargene blir umiddelbart og direkte absorbert av vevet. 

I International Light Association, ILA, jobbes det på mange nivå med å forske på lys som medisinsk behandlingsmetode, og jeg gleder meg over nå å få være med denne organisasjonen fra innsiden. 13. til 15. mai vil det holdes den 15. internasjonale konferansen, denne gang i Oslo, og jeg er bedt om å være med, både som del av vertskapet og for å jobbe i organisasjonen. 

Du kan lese litt mer om behandling av barn lenger ned på siden. 

Jeg vil også skrive en utfyllende epistel om lys og frekvenser som kommer i løpet av våren.

Akupunktur og traumeklinkk

Hvorfor blir jeg syk?
Kroppen vår består av meridianer, et nettverk av energibaner hvor akupunktur-punktene befinner seg. I akupunktur er det viktig å se på mennesket som en helhet.

Det er alltid en grunn til at sykdom oppstår. Ubalanse i kroppen kan gå over til sykdom dersom den ikke oppdages og kroppen får hjelp til selvhjelp. Akupunktur er i en særklasse da behandlingen går ut på å sette nåler i spesifikke punkter i kroppen som opphever blokkeringer, og snur energiene slik at kroppen igjen kommer i balanse. Også puls- og tungediagnose er viktige verktøy i akupunkturen, og disse sjekkes hos pasienten fra gang til gang. 

Posturologi og Auriculomedisin. 
I alle mine behandlinger går jeg først inn og sjekker alle nye pasienter posturologisk. Det betyr at jeg sjekker eventuelle skjevheter i kroppen og retter disse før videre behandling. Alle pasienter i min klinikk behandles også med auriculomedisin; Lys og frekvenser samt sjekke lateraliteten i hjernehalvdelene, noe som er helt essensielt hos barn med ADHD/adferdsproblemer og hos pasienter med stor uro, traume/angst- og søvnproblemer. 

Hva jeg behandler mest?

Traumer
ADHD og adferdsproblemer hos barn og unge
Angst
Stress / indre uro
Fobier

Migrene / hodepine
Insomnia / Søvnløshet

Allergi og Astma
Bihuleproblematikk

Infertilitet
Modningsakupunktur  = fødselsforberedende akupunktur
Menopause/Overgangsalder-hetetokter


 

 

Priser

Akupunktur:
Førstekonsultasjon inkl. posturologisk sjekk à 90 min.: kr. 880.-                                                             
Ordinære behandlingstimer á 60 minutter: kr. 580.-

Det kan være lurt å komme 2 ganger i uken over 1-3 uker, for at kroppen skal kunne komme igang med en selvhjelps-prosess. Jo raskere du kommer igang, jo raskere vil kroppen kunne reagere ved å oppheve blokkeringer og begynne jobben med igjen og komme tilbake til normal tilstand. 

Info bonuskort. 
Det er viktig å merke seg at de fleste mennesker trenger flere behandlinger for å kunne oppnå et godt resultat. Derfor har jeg lagt inn bonuskort på 6 eller 10 behandlinger, der du sparer gode penger. Bonuskortet har ingen utløpsdato.  

Bonuskort:
10 behandlinger á 60 minutter:
Nye pasienter inkl. førstekonsultasjon: kr. 5100.- 
10 timer à ordinære behandlinger: kr. 4800.-
6 behandlinger (ordinære) á 60 minutter: kr. 3000.- 

Traumebehandling:
Førstekonsultasjon 90 min.: kr. 880.-
Oppfølgingstimer 60 min.: kr. 580.-
Traumepakke: 4 behandlinger à 60 min.: kr. 2220.- 

Alle beløp betales i sin helhet ved førstekonsultasjon.
I samtlige akupunktur-og posturologibehandlinger, brukes farger, frekvenser og lateralisering av hjernehalvdelene. 


Kort om behandlingsformer

Auriculomedisin & Øreakupunktur

Auriculomedisin og øreakupunktur brukes nesten alltid som en forsterkende faktor i tillegg til den klassiske akupunkturbehandlingen.

Auriculomedisin er en behandlingsform der jeg via pulsen på radialis (håndleddet) finner frem til aktive punkter direkte på øret, og behandler disse med nåler samt lys/frekvenser. Alle mine pasienter ligger med et apparat Theralight/Microlight, som sender lys og frekvenser på kroppen, og som reparerer ubalanser med fotoner på cellenivå. Dette gir en forsterkende behandling,  som kan gi en raskere tilfriskning av kroppen og dens ubalanser. Hos barn, samt i traumebehandling brukes kun lys og frekvenser, ingen nåler. 

Lateralisering av hjernehalvdelene er også noe jeg gjør ved nesten hver behandling. Det betyr at jeg via et lite apparat DB, sender frekvenser på pannen som gjenoppretter en eventuell ubalanse mellom hjernehalvdelene, slik at de jobber bedre sammen. Hos mennesker med angst, uro og søvnproblemer, er dette en genuin måte å roe ned stresset på, og som personen ofte kan merke umiddelbart. 

Behandling av barn

Hos barn med adferdsproblemer, ADHD, aggresjon, indre stress, uro og dysleksi bruker jeg kun behandling med lys og frekvenser. Aldri nåler. Gjennom 15 år har jeg jobbet med barn og unge kun med denne teknikken, og ofte med forbausende gode  resultater. De roer seg, den støyen i hodet som de ofte beskriver, forsvinner, og de oppfatter beskjeder og klarer lettere å gjøre lekser. Den aggresjonen og stadige knuffingen med andre barn opphører, og de blir gladere og lettere til sinns. 

Behandlingene gis ved at barna ligger på en benk ca 45-50 minutter pr. behandling, og ofte sovner de i behandlingen. Også lateraliseringen av hjernehalvdelene er viktige i alle behandlingene, og jeg jobber også ofte direkte med lys på Det Limbiske System på øret hvor følelsessenteret i hjernen sitter. 

For meg er det meget viktig å se det "lille" barnet bak det barnet som sitter foran meg. Jeg er nøye med å snakke direkte til barnet, og forklarer i detalj hva jeg skal gjøre og hvorfor. Det gir trygghet og forutsigbarhet, som er vesentlig i dette arbeidet for å få barnets tillit. Og som utdannet adjunkt og tidligere jobb som klassestyrer, er det lettere å sette seg inn i barnets hverdag både i en skolesituasjon og ellers i livet. 
Denne behandlingen krever helst 2 behandlinger i uken i 2-4 uker. Deretter 1 behandling i uken i noen uker, så vedlikeholdsdose 1 gang i måneden over 12-18 måneder. Dette for at kroppen og hjernen skal kunne forbli i sin nye "form". 
Bonuskort på 10 behandlinger kan her gjerne være lurt. Se prislisten. 

Ønsker du mer info? Ring meg gjerne eller ta kontakt på mail. 
 

Traumebehandling

Jeg har i de siste 10 årene jobbet mye med traume-og fobi-behandling, som er en nålefri behandlingsmetode. (Dr. Raphael Nogier & Dr. Daniel Asis)
Og kun med lys og frekvenser som behandling.

Jeg går inn og behandler helt spesifikke punkter med trykk og farge på øret som tilhører Det Limbiske System, som er følelsessenteret i hjernen, hvor Amygdala og Hippocampus er blant hovedrolleinnhaverne for frykt, angst og traumer.
Denne behandlingsformen gir ofte meget unike resultater, da vi "resetter" hjernen.
Behandlingen gjør at pasienten klarer å se på det som har skjedd fra en litt annen vinkel, og kjenner ofte en lettelse i tankemønsteret rundt traumet. Det være seg i relasjoner med andre mennesker, episoder fra fortiden eller tunge tankemønstre. 

Også hos barn er denne teknikken meget god, og dersom barnet ikke selv klarer verbalt å formidle problemene, har jeg andre måter å tilrettelegge på.

FOBIER. 
Også innen fobier som flyskrekk og edderkopper, etc. utgjør traumebehandling sammen med lys og frekvenser kjernen i behandlingen.  

 

 
logo_akup_small.jpg