Foredrag i klinikken

I de siste 10 årene har jeg jobbet mye med mennesker med traumer av ulike slag. Indre uro, angst, frykt og mennesker med ME. Alt for mange unge mennesker som ikke finner plassen sin, som sliter med selvbildet, ikke føler seg bra nok og i stor grad har mistet troen på seg selv er også en vesentlig gruppe blant mine pasienter. Jeg ser på hodet, hjertet og kroppen som en enhet. Det å kunne hjelpe medmennesker til å kjenne etter, få de til å føle, for så å øke deres bevissthet på hva som ligger under det de opplever. Dermed er det lettere og erkjenne det som ligger i underbevisstheten, som i seg selv er en meget spennende reise. Ut fra mine erfaringer i dette arbeidet, har jeg åpnet for foredragskvelder i klinikken min der jeg har månedlige egne foredrag eller foredrag med spennende mennesker innenfor denne tematikken. Mennesker som har sin egen unike historie å fortelle, og  som kan inspirere og gi grobunn for andre til å følge sine drømmer. Og å lytte til sin egen indre stemme.

“Annerledeskveldene”.
Alle foredrag er på hverdager fra kl 18.30 til ca 21.00 en gang i måneden, OG KOSTER KR 300.- De holdes i min hyggelige klinikk i Akersgaten 67 i Oslo. 

Info finner du på facebook-sidene mine AKI Akupunktur og Hjertekraft, hvor jeg også har en egen lukket gruppe Hjertekraft, hvor du er velkommen som medlem. 
Velkommen også til å like på fb-siden min Veien inn til hjertet !
Mer info ser du nederst på siden her. 

 

 

Foredrag ute

Bestilling av foredrag:
Jeg holder ulike foredrag som blir spesialsydd den gruppen jeg besøker; Firmaer, arbeidsplasser, fengsler, ulike grupper, barnehager, ungdomsskoler og videregående skoler, institusjoner, og foreninger.
Som utdannet adjunkt og flere år i skolen som lærer og klassestyrer, brenner jeg for å prate med elever og unge mennesker og hjelpe dem til å hjelpe dem til å se den aller beste utgaven av seg selv. Alt for mange barn og unge strever etter det "perfekte", og hvor enormt mange sliter med sin identitet og sitt eget liv, noe jeg jobber mye med i klinikken min. Også foredrag for lærere er en spennende bit i dette arbeidet, hvor jeg kan komme på personalmøter  1.5 timer og fortelle om hvordan jeg jobber med elevene. 

Priser foredrag:
Dagtid 4 timer; Kr 4500.- 
Kveldstid 2,5 timer: Kr 3000,-
Personalmøter skoler/barnehager
1.5 timer: Kr. 1500.-
 

Hvilket foredrag skal du velge?

Jeg holder ulike typer foredrag, ut fra hvilke grupper jeg besøker, mens samtlige foredrag blir spesialtilpasset den gruppen jeg skal snakke med. Ring eller mail meg gjerne for mer informasjon.

Alle foredragene har èn fellesnevner;  
Å finne frem til den vi er, tørre å stå i vår egen kraft, tørre å lytte innover og å vende fortidens "sår" og vanskelige opplevelser til å bli en styrke som du kan vende om til å bli en utrolig styrke. 

Mitt hovedmål med foredragene mine, er å formidle, motivere, inspirere og gi hvert enkelt individ en innsikt i eget liv, en spire til å ta tak og leve sitt liv fullt og helt. Etter 16 år med egen klinikk og flere års erfaring i skolen, sitter jeg på mange unike verktøy som er viktige og kan gi mennesker, tro, håp og aktivt sette igang hjelp til selvhjelp.  

Alle mennesker bærer på en drøm, en visjon om noe de har lyst til, men ikke alltid tør å hente frem.
Mine foredrag er i stor grad rettet mot dette, der noen stikkord er; 
* Hvem er JEG?
* Hvorfor er jeg her?
* Hvilke drømmer bærer jeg på?
* Hvem eller hva drar meg ned? 
* Stoppe og lytte til min indre stemme...
* Hva virkelig gleder meg?            
* Å være offer i mitt eget liv... 
* Å snu vanskelig fortid til styrke og kraft...     
* Tanker og følelser..
* Hode, kropp & sjel hører sammen...
* Å si ja til meg selv, og ikke ja til alle andre...
* Egoet, hvem er det?
* Det bevisste versus det ubevisste...

I en nonnes fotspor!
Jeg har også et foredraget "I en nonnes fotspor" der jeg i ord og fantastiske bilder forteller om mitt sterke møte med den buddhistiske nonnen Venerable Mae Chee Sansanèe Sthirasuta. Om mitt spesielle forhold til henne og mine opphold i hennes kloster Sathira Dhammasathan i Bangkok gjennom mange år, og om mine egne workshops i klosteret hennes. Og muntre blikk fra hennes 9 dagers ferie i mitt hjem i september. Et foredrag om mennesker som møter mennesker og hvordan det kan forandre og gjøre oss mer "hele" i vårt indre. Og dermed i livet vårt generelt.

 

Info om mine fb-sider

AKI Akupunktur

Her legger jeg ut ulike artikler og info om akupunktur som jeg føler er interessante for mine lesere.

Her ligger også info om foredragene på klinikken min.
Disse kveldene er ment som et videre indre arbeid for mange som sliter med å finne frem til det livet de ønsker innerst inne, og hvordan de kan ta tak for å komme ett og ett skritt videre på sin egen vei...

Hjertekraft

I min klinikk jobber jeg svært mye med mennesker som ikke helt finner passen sin, som har angst, indre uro og ikke helt vet hvilken vei de skal velge i livet sitt. Hjertekraft-siden er opprettet for å kunne samle de som ønsker det, og hvor jeg også har opprettet gruppen Hjertekraft der alt om kurs og annet er på agendaen.

En gang i måneden har vi ulike tema, der vi møtes til hyggelige sammenkomster med foredrag og diskusjoner, der vi deler gleder, utfordringer og ser spennende løsninger. Og med vakre dikt som avslutning på kvelden. 

Onsdag 3. oktober er neste foredragskveld der tittelen er “Lys og frekvenser i behandling”. Velkommen! Mer info finner du på fb AKI Akupunktur og på Hjertekraft.

Neste foredrag er 7. november & 4. desember. .
 

Veien inn til hjertet

"Veien inn til hjertet" er min facebookside der jeg skriver om det som berører meg og som jeg er opptatt av. Gjennom årene har jeg mange betraktninger på denne siden min, og er stolt av å ha så mange likere som er inne innimellom og leser det jeg skriver. 

 

 

 

logo_akup_small.jpg