Coaching

«Turn your wounds into wisdom». Oprah Winfrey.

Coaching er en prosess. Det handler om å finne og utvikle menneskets potensiale. Nye veivalg som du egentlig vil ta og leve etter, enten det er i jobb eller på det private plan.

Coaching er en en-til-en prosess som har til hensikt å hente ut det beste i deg, og de gode resultatene kommer i samspillet mellom coach og kunde.

Jeg tilpasser coachingen til ditt behov, og det er dine verdier, mål og interesser som står i fokus. Jeg lytter og observerer. 

Sammen kan vi finne dine mål og ønsker. 

 

Priser

Førstekonsultasjon 90 min.: Kr 1 200,-
Enkelttimer 60 min.: Kr 950,-
6 timer à 60 min. : Kr 5000,-
10 timer à 60 min.: Kr 8500,-

Beløpet betales i sin helhet ved førstekonsultasjon. 


Litt mer om coaching

HVEM er jeg?
Mange mennesker sliter med dårlig selvfølelse, de sammenligner seg med andre og sliter i det daglige på mange ulike plan. Coaching kan hjelpe deg til finne frem til den du er innerst inne, og hjelpe deg til aktivt å få disse sidene opp og frem. 
                                           
HVA vil jeg med mitt liv?
De aller fleste av oss går med drømmer og visjoner om hva vi ønsker å gjøre i livene våre, men det krever både mot og direkte action. Hva skal til for at du skal realisere dine drømmer og gi de en sjanse? 
                                        
HVILKE potensialer har jeg i meg som jeg ønsker å få bedre frem?
Når kjenner du at det virkelig bobler av glede i deg? Hva gjør at du kjenner på glede og takknemlighet i livet ditt? Hvilke knapper kan du trykke på for å kjenne at du lever?

HVORFOR ønsker jeg å ta nye veivalg i livet mitt?
I livet går vi gjennom ulike faser hvor hver og en har sine egne gleder, utfordringer og endringer. Av og til kan vi trenge en utenfra som kan se oss fra en ny side, hjelpe oss til å sortere og rydde plass til å kvitte oss med gamle tankemønstre og hjelpe oss til å se nye og spennende sider ved oss selv som vi ikke har sett selv. Å få tilgang til ulike verktøy som kan hjelpe oss videre mot en ny hverdag der vi bruker oss selv på best mulig måte og gir oss en ny innsikt som vi ikke selv har sett. En innsikt som kan gi oss helt nye dimensjoner i livet og hjelpe oss til å leve et liv i pakt med den vi innerst inne er.

HVORDAN kan jeg selv skape det livet jeg ønsker meg?
Å se sitt eget liv i perspektiv, finne nye løsninger og gi nytt pust i hverdagen, er en spennende prosess. Og coaching er nettopp dette, en prosess der du skritt for skritt går fremover mot dine nye mål. Å være med i denne prosessen, er for meg så spennende, se medmennsker åpne nye dører for seg selv, gi seg selv kreditt og tørre å gå fremover. Utfordre seg selv, se seg selv 3 måneder eller 3 år frem i tid og gå fremover. Ta avgjørelser man ikke før drømte om, lære å takle livet på nye og positive måter, få troen på seg selv. Dèt er for meg en fantastisk opplevelse, og som jeg daglig opplever i min egen klinikk. 

- Eller som forfatteren Wayne Dyer kalte sin aller siste bok; 

«Don`t die with the music inside you!»