Posturologi

Svært mange av oss bærer på skjevheter i kroppen, både bevisst og ubevisst. Det vil si at noen toniske muskler er mer eller mindre spente mens vi slapper av. Det er fordi hjernen har fått gale eller mangelfulle opplysninger om hva som er vannrett og hva som er loddrett, og får derfor en feil stilling utad. Disse informasjonene kommer mange steder fra i kroppen, men det er tre steder som utgjør de mest alvorlige problemene; Fotstilling, øyemuskulatur og kjevefunksjonen.

Auriculomedisin; Lys og frekvenser

Balansering av hjernehalvdelene, opphevelse av blokkeringer i Corpus Callosum (hjernebjelken) og sjekking av øyemuskulatur er vesentlig.

 
 

Priser

Posturologi:
Førstekonsultasjon á  90 min: kr 880.-
Oppfølgingstimerá 60 min.: kr 580.-

Bonuskort:
10 behandlinger á 60 minutter:
Nye pasienter: kr. 5100.-
6 behandlinger á 60 minutter: kr. 3000.-

Beløpet betales i sin helhet ved førstekonsultasjon. I samtlige akupunktur/posturologibehandlinger brukes farger, frekvenser og lateralisering.