LYS og frekvenser i 17 år.

Spesialfelt: Behandling kun med lys av barn/ungdom og voksne med diagnoser;
ADHD, ADD, Dysleksi, konsentrasjonsproblemer, adferdsproblemer, aggresjon, sterk uro og sengevæting.

I september vil jeg holde foredrag i Kroatia om mitt arbeid og Pilotprosjekt med 23 barn og unge som ble behandlet kun med lys og frekvenser. Og hva som skjedde med disse herlige, snille, flinke sensitive unge menneskene. Unge mennesker som endelig ble sett bak masken de så ofte bærer- for å overleve hverdagen sin.

I min klinikk er lys og-frekvensbehandling helt essensielt, fordi fargene og frekvensene har en stor helende innvirkning på prosessene i kroppen. Behandlingen går oftest hånd i hånd med akupunkturen, de utfyller hverandre og gir kroppen en stor booster. Hos barn, bruker jeg nesten utelukkende farger og frekvenser. Barn med ADHD, adferdsproblemer, aggresjon, lese- og skrivevansker har ofte store problemer, både med familien, venner, skolen og seg selv. De føler ofte støy i hodet, de klarer ikke å bearbeide informasjon og klarer dermed ikke å uttrykke det de ønsker fordi støyen er for høy. Ved å lateralisere hjernehalvdelene via en frekvens og legge barna på lys, gjenopprettes samarbeidet bedre mellom høyre og venstre hjernehalvdel. De gjenkjenner beskjeder på en helt annen måte, de klarer å forstå både seg selv og andre på en helt ny måte, og støyen forsvinner ofte helt. Alle farger har sine egne frekvenser og ut fra pasientens ståsted, velges farger spesifikt for hver enkel person. Fargene blir umiddelbart og direkte absorbert av vevet. 

I International Light Association, ILA, jobbes det på mange nivå med å forske på lys som medisinsk behandlingsmetode, og jeg gleder meg over nå å få være med denne organisasjonen fra innsiden. 13. til 15. mai vil det holdes den 15. internasjonale konferansen, denne gang i Oslo, og jeg er bedt om å være med, både som del av vertskapet og for å jobbe i organisasjonen. 

Se ny spennende artikkel nederst på siden her om mitt klinikk-arbeid som kommer i januar 2019, i bladet Medium.

 

Har du et barn eller en ungdom med problemer nevnt på siden her?
AKI Akupunktur har nå
10 års erfaring med behandling av barn og unge KUN ved hjelp av lys og frekvenser, samt coaching innbakt i denne behandlingen.
Og ofte med utrolige resultater.

Sitat mor fra i går, 27.8. 2019:

“Tusen takk for alt du har gjort for min sønn. Du vet at vår historie får du alltid lov å bruke. Jeg er så takknemlig for at vi kom til deg da P var var bare 5 år, og at din behandling traff oss midt i hjertet. Du er vår reddende engel i fortid, nåtid og i fremtiden. Og- P synes det er veldig stas at du vil fortelle hans historie, nå da han er fylt 12 år og har fungert helt supert fra første skoledag. Både i skolen, i idrett og blant venner etter behandlingene da han var bare 5-6 år gammel. Tusen takk Anne. <3 “


 

Pilotprosjekt barn 2018/2019

Lorem sit alles lorem ipsum