I akupunkturbehandlingen brukes også
en del annet utstyr enn nåler, bl.a.
Cupping og Moxa som vist her.
 
Posturologi, et fantastisk verktøy: Til toppen  

 

Posturologi er beskrivelsen og behandlingen av menneskets positur, eller stilling.

  • Posturologi henvender seg til årsaken til problemene og er et over 100 år vitenskapelig fag som bygger på nevrologi fra Frankrike.
  • Posturologien regulerer de nevrologiske styresystemer som komponerer muskeltonus og dermed den stående stilling.

Få har fokus på toniske muskler, som verken kan masseres eller manipuleres med varig effekt fordi de er sentralt regulerende. Tross en kompleks nevrologisk styring som hviler på en eneste strategi, nemlig å holde reaksjonen av vårt tyngdepunkt midt på et bestemt areal på gulvet, finnes forstyrrelser hos de fleste pasienter.

I min klinikk ser jeg at 9 av 10 pasienter har en posturologisk forstyrrelse som blir rettet opp før jeg starter på akupunkturbehandlingen. Symptomene hos disse pasienter utgjør smerter og forstyrrelser i bevegelsesapparatet, kne- hofte- og ryggproblemer, balanseproblemer, dysleksi og kognitive forstyrrelser, migrene, konsentrasjonsproblemer, hukommelsesproblemer, angst og depresjoner. Bekkenløsning hos gravide! ”Benlengdeforskjell”.

Menneskets stilling er kun basert på musklene alene, og musklene har 2 funksjoner;

  1. Å støtte skjelettet slik at vi klarer å stå oppreist, det kalles muskeltonus, (ubevisst!).
  2. Å kunne bevege seg, en dynamisk evne som er en bevisst handling.

Vi kan stå oppreist pga. tonusen i de innerste musklene. Denne tonus / oppspentheten kan vi ikke påvirke ved å slappe av eller stå annerledes, den er sentralt regulert fra hjernen og utgjør kroppens stilling.

PS! Har du tenkt på hvorfor du ikke raser overende idet du kaster en ball og faller fremover?? Det er fordi kroppens posturologiske system opprettholder den stående stilling og regulerer deg tilbake ”på plass”!!

Svært mange av oss er skjeve når vi står og slapper helt av. Det vil si at noen toniske muskler er mer eller mindre spente mens vi slapper av. Det er fordi hjernen har fått gale eller mangelfulle opplysninger om hva som er vannrett og hva som er loddrett, og får derfor en feil stilling utad.

Disse informasjonene kommer mange steder fra i kroppen, men det er tre steder som utgjør de mest alvorlige problemene; Fotstilling, øyemuskulatur og kjevefunksjonen.

Her vises et skjema over hvordan kroppens hellninger i skulder & hofte kan vise seg i forhold til det pasienten sliter med.

 

 

FØTTER:

Huden under føttene er fylt med små trykkfølere i tre lag som forteller hjernen hvordan trykket er fordelt på føttene slik at hjernen er meget grundig informert om hvordan vi lener oss forover, bakover eller hvordan vi enn beveger oss. Formålet med å gi hjernen disse opplysningene, er å kompensere med vektfordelingen i resten av kroppen slik at vi kan holde balansen.

Symptomer fra føttene:
Smerter som kommer i løpet av formiddagen eller når man er i gang, er ofte fra fotstillingen eller fotavviklingen Jo mer man går, jo mer tiltar smertene. Oftest er smertene fra lænderyggen og nedover.
Årsaken er at fotstillingen forstyrres av ”fotformsko” med svanginnlegg på innsiden midt under foten. Svangen skal ikke støttes oppunder, det er en grunn til at vi har den innsvingningen fra fødselen av. Jo mer vi støtter oppunder svangen, jo mer platt blir foten og halebenet dreier innover og foten går i valgusstilling (innoverbøyd).
I fotsålene er det tre lag med trykkreseptorer. Disse trykkreseptorene spiller en stor rolle i avbalanseringen og forholder seg faktisk som en trykkplattform, og ved feil trykk, kommer det feilinformasjon til hjernen.

 

ØYNENE:

 

Hjernen får også opplysninger fra øynene om hvordan vi står. Opplysningene kommer fra netthinnen, som informerer om romfølelse, altså vannrette og loddrette linjer når vi står oppreist samt om hva som foregår ute i synsfeltet, det felt man ikke ser, men fornemmer. I tillegg kommer informasjoner fra øyets muskler om øyets stilling i øyehulen. Det er disse informasjonene som hjernen retter kroppens stilling etter, slik at vi ikke trenger å tenke på hvordan vi kommer fra det ene sted til det andre. Vi kan bare kaste et blikk fremover og så gå dit vi ser, altså ikke se ned hvor vi går.

Symptomer fra øynene
Alle smerter som kommer på ettermiddagen eller kvelden stammer mest sannsynlig fra øynene.
Konsentrasjon og korttidshukommelse forstyrres av øynene.
Problemet med øynene, er at det ene øyet dreier litt i forhold til det andre øyet. Derfor er bildet fra det ene øyet ikke helt identisk med det andre øyet, men det utreder hjernen slik at man ikke ser dobbelt. Vi ser syv bilder i sekundet, og når hjernen skal utrede alle bildene, er det ikke noe som kan trette ut hjernen så mye som det.
Derfor er alle øyepasienter trette om kvelden og faller ofte i søvn foran fjernsynet eller når de begynner å lese. Jo mer man har brukt øynene på dagen, desto mer trett er man på kvelden.
Jo raskere bildene flytter på seg, jo mer travelt får hjernen det med å utrede bildene, og ofte blir man ør i hodet av å kjøre bil, lese eller se på fjernsyn.
Hjernen benytter hele det mentale kapittel til å oppfatte bildet med det øynene ser. Hele det apparatet kalles den kognitive forbindelse. Det kan være forstyrret fordi bildet på netthinnen er forstyrret. Det fører ofte til dårlig selvbilde som igjen fører til depresjon. Hjernen har så mye overarbeid med å samordne bilder fra høyre og venstre øye at enhver form for psykisk belastning eller stress kan føre til kollaps, black-out, nervesammenbrudd eller depresjon. I posturologien ser vi at denne form for sammenbrudd er meget hyppigere enn en ren psykologisk årsak.
Årsaken til øyeforstyrrelsene kan komme fra kjeveproblemer, slag i hodet, hjernerystelse, forgiftninger, kikhoste, kronisk allergi eller lykkepiller.

 

KJEVELEDD & BITT-FUNKSJON:

Kjeven kan forstyrre det posturologiske system og kroppens stilling fordi en kjevenerve forbinder seg til de ytterste øyemusklene. Hver gang det kommer en forstyrrelse i kjeveleddet eller i bittfunksjonen, forstyrres kjevenerven. Grunnet den ”uheldige” forbindelsen med deler av øyemuskulaturen vil den ene eller de ytterste øyemusklene bli for stramme, dra i ulik retning og dermed resultere i et belastet samsyn!

Symptomer fra kjeveledd & bittfunksjon
Alle de smerter man våkner opp med om natten eller på morgenen og som ikke var der når man gikk i seng, stammer fra problemer i kjeveledd og bitt. Det er enkelt og slår sjelden feil.
Kjeveforstyrrelser forverrer whiplash-syndrom og er årsak til svært mange skuldersmerter.
Posturologien kan faktisk utrede om det er mekaniske forstyrrelser som skal justeres med en behandling hos tannlege eller om det er et muskulært problem som kan rettes med akupunktur.
Årsaken til forstyrrelsene er at man biter hardt sammen om natten, og kan ha med ikke-finjustert tannregulering eller ikke-tilpassede tannfyllinger å gjøre. Tannregulering kan gi voldsomme problemer i hele kroppen!

 

PSYKISKE LIDELSER FORÅRSAKET AV POSTUROLOGISKE FORSTYRRELSER
Når det er en forvrengning i hjernens oppfattelse av kroppens stilling og den virkelige stilling, forstyrres den kognitive forbindelse. Dvs. når det kommer et bilde fra det ene øyet og et bilde til det andre øyet som ikke passer sammen fullstendig, forstyrres de funksjonene i hjernen man benytter til å oppfatte bildet med. Disse funksjonene oppfatter, vurderer og plasserer man også seg selv i, både sosialt, følelsesmessig, intuitivt, ubevisst og intellektuelt. Når de er forstyrret, får man derfor problemer med selvoppfattelsen og selvfølelsen. Det synes ofte utad som mindreverdighetskomplekser som ved press utenfra i mer eller mindre grad kan medføre depresjoner.
Hjernen har mye å gjøre i forhold til å utligne en slik konflikt, og den forårsaker en voldsom tretthet mot slutten av dagen. Dette kan medføre kognitive problemer, som ved rom og tidsorientering, dysleksi (ordblindhet), hyperventilasjon (kortpustethet), konsentrasjonsproblemer, korttidshukommelse, nervesammenbrudd, angst og tretthet.
I posturologien sies det at progressive briller kan være en belastning for hjernen fordi den hele tiden mottar ulike signaler som skal bearbeides. Signalene går så fort at det blir vanskeig, og ”mottaket” kan kollapse. Jeg har sett at prolaps i ryggen har kommet etter relativ kort bruk av denne type briller, så vær obs!!!

 

IDRETT & POSTUROLOGI

- en enkel vei mot vesentlig færre skader hos idrettsfolk på alle nivåer!
Ved at kroppen er rettet opp posturologisk, er den sterkere rustet overfor slag og fall, og utrolig mer elastisk enn før opprettingen. Alle som driver idrett burde være rettet opp for at kroppen skal tåle belastningene det er å falle, kaste seg fremover eller bakover. Mange kneskader, achillesskader, lyskeskader og forstrekninger kunne vært unngått dersom kroppen er posturologisk rett. Også ryttere vil ha meget stor glede av posturologien fordi de ofte sitter skjevt over hesten med ene hoften / skulder skutt frem og, ofte med ene stigbøylen lenger enn den andre.

Mister Laurentino og Cecilie.

Den Posturologiske Behandlingen:

Her sjekker jeg om det finnes skjevheter, og retter oppdisse posturologisk ved å lateralisere hjernehalvdelene slik at de jobber sammen på beste måte. Dette gjøres på ulike måter ut fra hvor skjevhetene sitter.

Øyemuskulaturen som ofte er en av årsakene til skjevheter i kroppen, behandles ut fra spesielle tester. Her behandler vi med frekvenser, akupunktur/øreakupunktur, magnet og helt enkle gjenopptreningsøvelser/øyegymnastikk.

Også posturologiske såler som har en neurostab som sender 5000 impulser i sekundet via 3 lag med nervereseptorer i foten kan være med på å reprogrammere hjernen slik at kroppen retter seg opp og gjenvinner sin opprinnelige og korrekte posturologiske holdning.

 

Øreakupunktur:

Til toppen  

Øreakupunktur som også kalles auriculoterapi, ble utviklet av den franske legen, akupunktøren og ingeniøren Paul Nogier i 1950-årene. I 1957 ble Nogiers øreakupunktur offentliggjort i Tyskland av Dr. Backmann. Kineserne importerte også metoden, og har siden brukt den som egen terapiform og støttebehandling sammen med klassisk akupunktur.
Ørepunktene er plassert slik at de danner et bilde av mennesket i øret, et foster som ligger med hodet nedover. Man anvender trykkømfintlige punkter, og ved å stimulere punktene, får man en refleks tilbake til det affiserte organet med formål å forbedre gjeldende kroppsfunksjon. Øreakupunktur gir ofte meget gode resultater, og jeg bruker denne behandlingsformen på de aller fleste av mine pasienter ved siden av vanlig klassisk akupunktur.

Øreakupunktur
Øreakupunktur er en meget viktig del i min praksis. Den understøtter og forsterker den klassiske behandlingen.
 

Traumebehandling & Fobier:

De siste 8 årene har jeg brukt en metode som jeg lærte i Frankrike av den argentinske legen Daniel Asis. Han bruker denne metoden på de av sine pasienter som har traumer, fobier, (edderkopper..), flyskrekk, familiære eller kollegiale problemer eller store psykiske problemer. Metoden har en fantastisk positiv virkning, og kan sammenlignes med det vi kaller TFT- Tankefeltterapi. Den store forskjellen er at vi jobber med det limbiske system på øret. Øret er jo et microsystem av kroppen, og på en spesiell sone på øret finner vi det limbiske system, dvs. den delen av hjernen som styrer følelsene våre i stor grad og som vi kaller "urhjernen". Jeg finner punkter på øret i denne sonen som er spesielt ømme ,behandler og sjekker pasienten før og etter med ulike spørsmål hvor han /hun lett kan kjenne eventuell forskjell. Denne metoden er en enkel og effektiv behandling, og gjøres fra en til tre ganger. Svært ofte er en enkel behandling nok!

Jeg lærer også pasientene metoder for å beskytte seg dersom det trengs i forhold til mennesker de har store problemer med å takle. Metoden viser seg meget effektiv og er en spennende reise i seg selv...

   

Triggerpunkt-akupunktur:

Til toppen 

Et Triggerpunkt, TP, er en stagnasjon som gir en dyp smerte i muskel / skjelett. Et Triggerpunkt kan synes som en ert, og er en stagnasjon av Qi og Blod. TP kan gi referert smerte, dvs. smerte som oppstår ett sted og som gir smerte til et annet sted på kroppen.
TP kan gi stivhet, svekket kraft, svekket koordinasjonsevne, søvnforstyrrelser, redusert bevissthet og kan også gi nye smerter.
Triggerpunktene blir behandlet med akupressur (kraftig manuelle trykk) som løsner ”knuten” i området, gjenoppretter forkortet muskulatur og derfor gir slipp på smerten. Man kan også gå inn med nåler og laser i punktene.


Moxa:

Til toppen 
Moxa er tørkede og pressede blader av planten artemisia vulgaris. Den er et alternativ ved siden av akupunkturen, og gir en varmestimulering i spesielle punkter. Moxa er styrkende, og brukes ofte på pasienter med kuldesymptomer, reumatiske lidelser, forkjølelse, infertilitet og for å bedrer fordøyelsen. Moxa gir varme i meridianene og øker blodsirkulasjonen. Den er mye brukt i minh klinikk. Moxa-behandling
Moxa betyr varme, og brukes som en styrkende behandling av f.eks. tretthet, utbrenthet og sirkulasjonssvikt. Den kan også være nøkkelen ved infertilitet ved siden av den klassiske behandlingen.
 

Cupping:

Til toppen  
Cupping øker sirkulasjonen i områder med stagnasjon og smerter. Cupping er glass-eller plastkopper som blir plassert i et smerteområde. Man bruker vakuum i koppene, huden dras inn i koppen og sirkulasjonen økes kraftig. Behandlingen egner seg godt i nakke-rygg- og skulderområdet, men kan av og til gi blåmerker.

ECIWO:

Til toppen  
ECIWO er et microsystem langs den 2. metacarpale knokkelen på håndens overflate. Den gjenspeiler hele organismen vår, og er et selvopprettende og selvreparerende system som ut fra ømmeste punkt blir behandlet med punktstimulering eller med nåler.

YNSA skalleakupunktur:

Til toppen 
Yamamoto New Scalp Acupuncture, YNSA, er en akupunkturform utviklet i 1960-årene. Nålene settes inn mot skallen over sensoriske og motoriske regioner av hjernen. Synesl å ha god effekt blant annet i forhold til slagpasienter og på motoriske lidelser.

Akupunktur 2000:

Til toppen  

Akupunktur 2000 er en behandlingsform utviklet av dansken John Boel. Teknikken går ut på å sette nåler i kroppens ledd. I leddene er det en spesiell struktur som funksjonsmessig i stor grad ligner på hjernevev. Rundt disse leddpunktene er det noen svært følsomme reflekspunkter som har forbindelse med forskjellige avsnitt av hjernen. Innstikk av en akupunkturnål i et spesifikt punkt i leddet, starter en elektrisk prosess hvor det sendes ut strøm på en bestemt frekvens. Hvert akupunkturpunkt sender ut sin egen unike frekvens som vandrer via nervebanene til det området i hjernen som har forbindelse med den del av kroppen som er i ubalanse. Fra dette området sendes det ut et signal videre til hypothalamus som analyserer og videresender signalet til pinealkjertelen og hypofysen. Hypofysen reagerer på signalet ved å frigjøre bestemte hormoner i blodbanen som igjen frigjør endorfiner og helbreder området.
Akupunktur 2000 har vist seg å være særlig effektiv på øyesykdommer, sportsskader, ekstreme smertetilstander som migrene, nakke og whiplash-smerter.

 

 

AURICULOMEDISIN - AURICULOTERAPI:

Dr. Paul Nogier 1969:

"Når jeg berører øret, faller pulsen. Jeg tror jeg har funnet en ny refleks: En refleks mellom øret og hjertet. Jeg kaller den en auriculo-kardial refleks, RAC". (senere VAS)

Dr. Raphael Nogier i 1986:

Nogier frembringer en hypotese om at VAS er et epi-fenomen, dvs. at han kaller det "photoperception cutanee" som betyr hudens følsomhet for lys.

VAS-pulsen tas med tommelfingeren på et spesielt punkt på pasientens ventre håndledd. Tommelfingeren har ca. 10.000 reseptorer i det arealet som mottar pulsslaget, noe som er meget mer enn i de andre fingrene.

Når vi jobber med Auriculomedisin, innbefatter det også en del apparater som vi bruker. Fotogrammet som sender lys og frekvenser er et eksempel på dette. Jeg har tre slike apparater på mine behandlingsrom. De fleste blir etter å ha fått nåler liggende med dette apparatet hvor farge og frekvens blir bestemt ut fra hva som feiler pasienten. Jeg har i de siste 6-7 årene sett at pasientene blir raskere friske, samt at for de som ikkeer så glad i nåler, kan dette være en god behandlingsmåte ved siden av eller alene.

Når vi jobber med Auriculomedisinen, sjekker vi punkter på øret, for å se om vi finner en VAS-reaksjon på pulsen. Dette er en uhyre nøyaktig måte å finne en ubalanse på, og kan etterkontrolleres med en punktsøker. Dersom vi finner et aktivt punkt i øret, settes en vanlig nål eller en permanål, dvs. en nål som sitter over noen dager. Da kan nålen stå og arbeide i øret, og gi de riktige "beskjeder" til kroppen.
Se ellers teksten om Auriculomedisin på andre side her på hjemmesiden min "Om AKI Akupunktur".

 

LATERALITET:

Hjernen har to hjernehalvdeler, og imellom ligger det en hjernebjelke, Corpus Callossum. Denne sender beskjeder frem og tilbake mellom hjernehalvdelene, og hos oss alle blir det blokkeringer i denne. Det skal være en viss balanse mellom hjernehalvdelene. Dersom asymmetrien blir for stor, skapes det ubalanse. Det betyr at høyre og venstre hjernehalvdel får for stort sprik mellom seg, og det skapes nevrologiske forstyrrelser som gir ubalanse i hele det subcorticale nervesystem. Dette får innflytelse på Thalamus og Hypothalamus, og det kan igjen forårsake funksjonelle sykdommer.
Eksempler på disse forstyrrelsene er:
Hvis den høyre hemisfære jobber for mye kan det oppstå blant annet tretthet, depresjon og nevrotiske trekk. Hvis den venstre hemisfære jobber for mye kan det oppstå blant annet hyperaktivitet, manglende realitetssans og psykotiske trekk.

Hjernen...

Svært ofte er hjernehalvdelene i ulage, og mange kjenner også en voldsom tretthet i øynene. Ved å rette opp lateraliteten føler pasienten ofte umiddelbar lettelse, og de kjenner også ofte at konsentrasjonen blir bedre.

Alle mine pasienter får sjekket og rettet lateraliteten når de kommer i hver behandling.

 

Traumebehandling:

Traumebehandlingen på ca 35 mennesker er nå ved veis ende for de aller fleste, og jeg kan med hånden på hjertet si at det har vært en spennende reise.

Behandlingen gikk ut på å jobbe med det limbiske system i hjernen, dvs. at jeg jobber med et lite spesifikt felt på ørene uten nåler, altså nålefri behandling som er utviklet av den argentinske legen Daniel Asis og den franske legen, min mentor og gode venn Raphael Nogier. 

Dette prosjektet ved siden av mine 8 år som jeg har jobbet med dette, har vist utrolige og unike resultater, og det å kunne hjelpe mennesker til å komme ut av årelange forhold i angst og depresjoner ved denne helt unike teknikken, har vært meget vellykket. Ca 80% av de som var til behandling ble vesentlig bedre og helt/delvis kvitt årelange depresjoner, angst og relasjoner som de ikke hadde klart å komme ut av tidligere, det være seg i forhold til familie, venner og kolleger.


Kjenner du en som sliter med fortiden sin, med traumer eller har det vanskelig, har høydeskrekk eller livredd for edderkopper eller angst og depresjon, så er denne behandlingen helt unik. 
Å kunne hjelpe mennesker til å løftes og bli den de er ment å være, tørre å stå i sin egen kraft og tro på seg selv, det er så spennende. Og når jeg kjenner at jeg kommer "inn" til det mennesket jeg har overfor meg og ser forandringen i hudfargen og uttrykket i øynene som denne vestlige behandlingen gir, da kjenner jeg en enorm ydmykhet og glede som er vanskelig å beskrive. 
Du kan ringe meg på 95 16 17 19 for mer info eller bestilling av time.

Behandlingene er over 3 timer á 60 minutter og koster kr. 1800.- 2 oppfølgingstimer i etterkant koster kr. 900.-

 

BARN med adferdsproblemer, Orkidébarna, eller Indigobarna, har meget ofte en lateralitetsforstyrrelse. Jeg har hatt mange små fra barnehagealder og oppover med store adferdsproblemer og ekstremt sinne,  (ADD / ADHD...), og ved å rette opp lateraliteten kommer de tilbake til et normalt fungerende nivå. Barn som har blitt foreskrevet Ritalin har kommet til en posturologisk undersøkelse hvor lateraliteten er noe av det viktigste å sjekke, og som etter behandling har blitt vesentlig bedre. Det er en ubeskrivelig følelse å se et barn få en stor bedring uten medisiner... Behandlingen krever imidlertid etterbehandling/sjekk på at lateraliteten holder seg på plass hver 14. dag over ca 2 måneder, deretter en gang i måneden over ca 12-15 måneder. Behandlingen består igjen av frekvenser og lys som barnet ligger på og hvor jeg i tillegg bruker en liten kabel direkte på soner i øret.

I Frankrike brukes denne type behandling av enkelte leger/psykiatere på pasienter med depresjoner og mentale lidelser, og denne enkle og helt ufarlige måten å jobbe på gir ofte meget positive resultater.

 

 

 

 

 

Også barn med Down Syndrom har vist seg å ha god effekt ved å rette lateraliteten. I kinesisk medisin tenker vi damp i kroppen som gjør det vanskelig for pasienten "å sortere". Ved lysbehandlinger rettes dette og pasienten blir roligere, mer utholdende og søvnen ofte mye bedre.

 

 
       
Sist endret: 13.06.2016
AKI Akupunktur - Akersgaten 67, 0180 Oslo.
Tlf: 22 20 03 53Mob: 95 16 17 19E-post: anne@aki-akupunktur.noOrg.nr. 977098181