Hva er akupunktur?

 • Acus = nål, punctura = punktere, stikke.
 • TCM betyr Traditional Chinese Medicine, og er svært forskjellig fra vestlig medisin. TCM har røtter mange tusen år tilbake, og ser på årsaken til sykdom og ikke selve symptomet alene.
 • YIN og YANG er grunnleggende i kinesisk medisin.
 • YIN betyr mørke, hvile, jord, natt, vinter, kulde, ro...
 • YANG betyr lys, aktivitet, himmel, dag, sommer, varme, bevegelse...
 • Meridianene er klassifisert som Yang- eller Yin-meridianer i tillegg til 2 ekstrameridianer.
 • I akupunktur er det viktig å se på mennesket som en helhet;     
 • Hvorfor blir jeg syk?

Kroppen vår består av meridianer, et nettverk av energibaner hvor akupunkturpunktene befinner seg.

I akupunktur er det viktig å se på mennesket som en helhet; Hvorfor blir jeg syk?
Det er ALLTID en grunn til at sykdom oppstår. Ubalanse i kroppen kan gå over til sykdom dersom den ikke oppdages og kroppen får en hjelp til selvhjelp. Akupunktur er i en særklasse da behandlingen går ut på å sette nåler i spesifikke punkter i kroppen som snur energiene slik at kroppen igjen kommer i balanse.
Ofte er det stress ved siden av maten vi inntar og forurensning som får begeret til å flyte over, og sykdom oppstår. Balansen i kroppen kommer da ofte tilbake, og energiene = Qi, vil igjen kunne flyte i riktig retning.

Energien som i kinesisk medisin kalles Qi, sirkulerer i 12 hovedmeridianer/energibaner rundt i kroppen. Hver meridian har sitt spesielle organ og organsystem.

Akupunktur er å sette syltynne nåler i spesielle punkter på kroppen, avhengig av pasientens generelle helsetilstand og symptomer han/hun kommer med.

Øreakupunktur brukes jeg alltid som en forsterkende faktor i tillegg til den klassiske behandlingen.

I dag bruker jeg også Auriculomedisin-lys/frekvenser på samtlige pasienter i tillegg i mine behandlinger som gir meget gode resultater, og som faktisk i seg selv er en egen behandling. (Chromotherapi)

Denne lysbehandlingen er den jeg jobber med hos barn der de ligger på lys/frekvenser fra dennne maskinen.


Theralight som pasienten ligger på etter at nålene er satt inn, den gir farger og frekvenser som gir pasienten en ”ekstra” behandling. Apparatet er laget av de to franske legene Paul & Raphael Nogier.

Far og sønn i kjent positur. Paul Nogier, kalt øreakupunktørens far, ble nominert til Nobels medisinpris i 1996 for sitt arbeid, men døde dessverre det året. Hans sønn, Raphael er i dag en meget velrenommert lege i Lyon som har lagt sin hovedvekt på matintoleranse og tunge sykdommer som kreft, Parkinson og MS.

Han er for meg en stor læremester og en god venn.

 

Det er ca. 800 akupunkturpunkter på kroppen som kan brukes for å stimulere og sende Qi dit hvor blokkeringen befinner seg. Når Qi er blokkert, blir det ubalanser i kroppen, og sykdom oppstår. Ved å snu energien i riktig retning ved å sette nåler i spesielle punkter, gir vi kroppen hjelp til å sette i gang sin egen helbredelsesprosess.Yin
Yang
Det feminine
Mørke
Måne
Skygge
Hvile
Jord
Flad
Rum
Vest
Nord
Højre
Det maskuline
Lys
Sol
Klarhed
Aktivitet
Himmel
Rund
Tid
Øst
Syd
Venstre
Det ene er helt avhengig av det andre, noe Yin-Yang-symbolet viser.

 

Akupunktur kan brukes:

 • I smertebefriende behandling. Hever smerteterskelen og reduserer eller fjerner smertene.
 • Som teknikk for å oppnå avspenning. Akupunktur får en stresset kropp til å slappe helt av.
 • For å skape psykisk balanse. Har dempende og beroligende virkning utover ren avslapning.
 • Som immunforsterkende. Gjør at kroppens resistens mot sykdom styrkes.
 • For å oppnå homeostatisk virkning gjennom å justere kroppens indre miljø opp mot en normal balanse.
 • Som en påskynder ved motoriske problemer.

 


Visste du at:


WHO, Verdens Helseorganisasjon, på grunnlag av vitenskapelig forskning, har utarbeidet en liste over lidelser hvor akupunktur er spesielt velegnet.

"Ikke tro på noe - uansett hvor du leste det, uansett hvem som sa det, uansett om jeg har sagt det-
hvis det ikke stemmer overens med din egen fornuft og din egen forstand." -sitat av Buddha.

Sykdom, behandling og terapisperrer:

Akupunktur kan hjelpe mot mange typer plager. Jeg jobber med mange ulike lidelser og behandlingsmetoder. For eksempel migrene, matintoleranse, stressrealaterte plager, søvnløshet og mange andre lidelser. Les mer...

 

Terapisperrer
En meget viktig del av behandlingen, er å finne eventuelle terapisperrer som kan gi utilfredsstillende resultater, ikke klare å få pasienten posturologisk rett eller ikke komme i mål med nåler. Arrene kan også gi ekstrem tretthet som kan føre til videre sykdomsutvikling.
Jeg vil her kort nevne de 4 viktigste terapisperrene som jeg jobber mye med og som det er viktig å sjekke ut dersom det er snev av mulighet for at de står og ”jobber” i kroppen.

Arr
Alle typer arr, både ytre og indre, kan gi store problemer i forhold til en hundre prosent heling av kroppen slik at behandlingen ikke kommer i mål. Diffus og uforståelig tretthet, svimmelhet og depresjoner kan være tegn på toksiske arr. Etter fødsel, kan det også oppstå innvendige arr, hvor blant annet depresjon er vanlig og som kan behandles med punkter på øret. Man kan behandle arrene lokalt eller på øret, begge måter er meget effektive. Det handler om å deaktivere de eventuelle ”giftige” arrene slik at de ikke fungerer som energilekkasjer i kroppen. Her bruker jeg nåler, laser og healing. GAMLE ARR kan være like skadelige som nye, og både horisontale og vertikale arr er skadelige. Arr som er toksiske, danner en blokkering i huden og dermed i meridianene, akupunkturpunktene og chakraene som er energihjulene i kroppen. Det er ofte de tverrgående arr som er de verste, fordi de går på tvers av meridianene, men også de "liggende" arrene kan gjøre stor skade. Jeg behandler alltid arrene aller først dersom de er aktive. Selv det minste lille arr kan påvirke kroppen din negativt! Behandlingen må ofte være fra 2-5 behandlinger.

Cuboidbenet i foten


Cuboid er et lite ben i foten som meget ofte viser seg å være en terapisperre og som kan være en joker i kroppen. Den er festet til de to minste tærne i hver fot. Dersom denne er ”ute på tur” og står i spenn, kan den forårsake veldig mange plager i kroppen. De vanligste jeg har sett er hofterotasjon, bekkenløsning, akillesproblemer - ofte en stram akilles, overtråkk som gjentar seg og faktisk øyeproblemer i forhold til spent øyemuskulatur som kan gi trykk og smerter rundt øyet og som en øyeleger ikke finner ut av. Ved å manipulere dette lille benet på plass, slipper spenningen, og musklene rundt det problematiske området i kroppen gir etter og faller på plass. Dette bør ofte gjentas noen få ganger for at det skal holde, men pasienten får også her en lekse å gjøre selv som holder det i sjakk.
Dersom du har hørt om ”Lock Foot” som ble utarbeidet av tannlege Kjell Bjørner, er ”Cuboid-manipuleringen” en videreføring av hans arbeid hvor han mente at cuboidbenet i foten var årsak til mange ulumskheter, bl.a. i forhold til tennene og kjeven som er en joker i posturologien. Han utarbeidet et program som var basert på kinesiologi, og har hjulpet tusenvis av mennesker. Jeg har hatt den glede av å kjenne ham og jobbe sammen med ham, og ser at det han gjorde, var et arbeid langt forut for sin tid.

Dentale fokus

Dentale fokus er ”arr” som har med tennene å gjøre, dvs. at det kan være problemer med en tann, en rot eller en fylling som kan gi store problemer og også kan forårsake bihuleproblemer, sammenbiting, skuldersmerte, ekstrem tretthet og mange andre plager.
Her er også trigeminusnrven sensitiv i forhold til motorikken i ansiktet og musklene der fordi alle tennene er affisert av denne nerven. Metaller i tennene kan også forårsake dentale fokus. Kjeven er her en vesentlig ”urokråke” som kan by på ekstreme problemer og er nok en joker i kroppen. Her er samarbeid med tannlege en viktig faktor dersom lidelsen pasienten kommer med ikke gir seg.

 

1. ribbe syndrom (første ribbe syndrom)

1.ribbe syndrom – første ribbe syndrom er en kompresjon av første ribbe og kragebenet, hvor en nervecelle, Ganglion Stellatum ligger i klem. Dette synes ikke på røntgenbilder, men gir diffuse plager som forsterker seg eller oftest kommer brått. Denne kompresjonen kan komme etter et fall, en ulykke i bil eller på sykkel, et tyngre løft eller ved en bevegelse som ved å bli flyttet fra en seng til en annen ved narkose. 1.ribbe lukseres og går oppover og dermed ut av sin funksjon som til vanlig er i det sympatiske nervesystem i forhold til hode, nakke og armer. Også aktivt i forhold til innervasjon av hjerte og bronkier og indre muskler i dette området, bl.a. scalenene. 90 % av alle disse tilfellene er på venstre side.

NBNBNB! Tegn på første ribbe syndrom er bl.a. nevrologiske tegn som svimmelhet, beruset gange, angst, trigeminussmerte, hjertesymptomer som smerter som infarkt, hjertearrytmi og hjertekrampe, reumatiske tegn som giktfølelse, lungetegn som nedsatt bronkiefunksjon og astma (ikke reell!), neurovegetative tegn som diare og svette.
Behandlingen går ut på å manipulere pasienten som ligger på en benk og deretter sette en nål i øret som er i området for 1. Ribbe. Dette må ofte gjøres flere ganger, og pasienten får ”lekse” hjemme som styrker og får nerveknuten på plass igjen.

Matintoleranse
Ut fra hva Dr. Nogiers kunnskap, ligger de fleste allergier med en matintoleranse i bunnen. Matintoleranse kjennetegnes ved at den vises over tid, og ikke øyeblikkelig. Mange mennesker her i Norge er intolerante overfor spesielle matvarer, og dette sjekkes ut ved spesielle tester.

De vanligste symptomer på matintoleranse er:

 • kraftig hodepine/migrene
 • uforklarlig tretthet
 • appetittforstyrrelser
 • uforklarlige leddsmerter
 • tung mave
 • luft og smerter i maven, tarmsmerter
 • depresjon
 • astma
 • varierende avføring
 • infertilitet
 • barn med ekstrem adferd og sterk uro

Etter å ha holdt på i 14 år med matintoleranse og denne type tester, ser jeg at over 80% av alle blir bedre eller helt bra. Det er ikke alltid at matintoleranse vises på vanlige blodprøver, derfor er tunge- og pulsdiagnostikk viktige verktøy. Også personens utseende, hud og intervju er viktig for å kunne se hva som er hovedsynderen, og hvetemel og melk topper overlegent statistikken.

NB! Disse behandlingene gjøres i klinikken under en vanlig behandlingstime, og jeg tar IKKE noe ekstra betalt for denne konsultasjonen. Det er viktig å påpeke at dersom pasienten ikke blir bedre, henviser jeg til spesialist.

 


Sist endret: 13.06.2016
AKI Akupunktur - Akersgaten 67, 0180 Oslo.
Tlf: 22 20 03 53Mob: 95 16 17 19E-post: anne@aki-akupunktur.noOrg.nr. 977098181